Контролен панел


Цена:155.00лв
Цена за монтаж:30.00лв

Описание

Шест + една зони, микропроцесорна, изнесена
LCD клавиатура, оперативна сигнализация, частично
включване на зоните, бронирана сирена 120 dB,
релеен изход, „КАМБАНКА”, интерфейс за
телефонен избирач и допълнителни модули

Код: HOME GUARD 6 Категория: