Българска интерфейсна ( Can Bus) с обемен датчик


Цена:260.00лв
Цена за монтаж:Включено в цената

Описание

Двузонов шоков датчик с електронна настройка, УЛТРАЗВУКОВ
ОБЕМЕН ДАТЧИК, токочувствителен датчик, охрана(+,-), капаци
и контактен ключ на автомобила, два режима на охрана,
светлинни и тихи звукови оперативни сигнали, допълнителен
канал за управление на електрически стъкла, мощна
магнитодинамична сирена с програмируем звуков сигнал, LED
индикатор с „памет” , прекъсване на запалването, защита срещу
възстановяване на запалването, АВАРИЙНО ИЗКЛЮЧВАНЕ
на системата, 8 програмируеми функции, ИЗПОЛЗВА
ОРИГИНАЛНОТО ДИСТАНЦИОННО В КЛЮЧА НА
АВТОМОБИЛА ;
Модулен модел, ГАРАНЦИЯ – 36 месеца