Консумативи


Цена:0.40лв
Цена за монтаж:0.60лв

Описание

Кабел 6×0.22-не екраниран за СОТ