Контролен панел с ДУ


Цена:120.00лв
Цена за монтаж:20.00лв

Описание

Три зони(закъснителна, моментална, 24-часова)
вградена сирена 120 dB, изход за управление на
външни устройства, оперативна сигнализация,
с дистанционно управление…….(3 броя ДУ)

Код: HOME GUARD 3 Категория: