Контролен панел


Цена:135.00лв
Цена за монтаж:30.00лв

Описание

Шест + една зони, микропроцесорна, изнесена
LED клавиатура, оперативна сигнализация,
частично включване на зоните, релеен изход,
бронирана сирена 120 dB, „ КАМБАНКА”,
интерфейс за телефонен избирач и допълнителни
модули

Код: HOME GUARD 4 Категория: